Missió i Valors

Treballem en la Defensa dels Drets de tots Infants i Joves, especialment per aquells que estan o han estat tutelats per l’Administració i es troben o han estat en situació de risc o exclusió social

Allò en que creiem i que ens mou cada dia a seguir treballant per assolir els nostres objectius.

Responsabilitat

Posem l’interès superior dels infants en totes les nostres actuacions, cercant el seu benestar i felicitat presents i futurs.

Compromís

Garantim a tots nostres nens, nenes i joves la defensa i protecció dels seus Drets a través de tots els recursos de que disposem.

Normalització

Creem un entorn estable per tal que infants i joves puguin actuar amb igualtat davant la societat, exercint els seus drets i deures.

Professionalitat

Assegurem bones pràctiques, bases i principis de qualitat en tots els àmbits d’actuació en els quals es desenvolupem les nostres activitats.

Participació i col·laboració

Som membres actius de la xarxa social, fomentem la reflexió crítica, la presa de decisions, i treballem amb altres entitats del nostre entorn.

Solidaritat

Estimulem la capacitat d’actuar, sentir, entendre i empatitzar amb la causa d’una altra persona o situació.

Integració social

Fomentem la capacitat dels infants d’interactuar de forma constructiva i amb igualtat d’oportunitats a la societat.

Interès superior per l’infant

Vetllem i respectem  les necessitats de tots els infants, tenint en compte els seus desitjos i anhels per arribar a assolir una normalització en tots els àmbits.

APRENENTATGE

Impulsem un aprenentatge continu i interactiu, basat en els següents aspectes.

Diversitat Cultural

Comprendre i conèixer les diferents cultures i religions, especialment aquelles amb les quals convivim. Fomentar l’esperit crític i l’empatia envers maneres de fer diferents que no atemptin contra els drets fonamentals de les persones.

Educació Compensadora

Fomentar les capacitats i habilitats que posseeix el nen o nena. Reduir el màxim possible les mancances que suposin un dèficit comparatiu respecte a la societat i el grup d’iguals.

Educació per als valors

Integrar els nostres infants i joves a la cultura mitjançant l’adquisició de valors, actituds i normes socials per tal de poder conviure en societat tenint respecte, comprensió i empatia cap a la diferència.

Confessionalitat i Laïcitat

Fomentar el respecte a totes les opcions religioses, o de laïcitat, sempre que no atemptin contra la integritat física o mental de les persones.

Igualtat de gènere

Assegurar l’accés equitatiu als drets i deures de la persona, independentment del sexe al qual pertanyen. Afavorir un canvi d’actituds que faci desaparèixer els prejudicis per raó de gènere o orientació sexual.

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva.”
El Petit Príncep, Alain Saint-Exupéry

Dades Registrals i Contacte

Fundació Concepció Juvanteny | Carrer La Granja, 25
08291 Ripollet – Barcelona
Tel. 932 186 864 | Email: info@fcjuvanteny.org


Coordinadora Catalana de Fundacions

AVÍS LEGAL

La informació continguda en aquest lloc web té un caràcter exclusivament general. La informació és proporcionada per la Fundació Concepció Juvanteny, mentre ens esforcem per mantenir-la actualitzada i correcta, no fem representacions ni garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre la integritat, precisió, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat amb respecte al lloc web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats continguts en el lloc web per a qualsevol propòsit.