Soporte a la mayoría de edad

Guiamos a los y las jóvenes hacia un futuro prometedor, alejándoles de situaciones de riesgo y exclusión social y ofreciéndoles servicios asistenciales y oportunidades laborales

Convertir-se en adult és un repte que cal afrontar amb il·lusió, confiança i ambició

Suport a la Majoria d’Edat

El servei de Suport a la Majoria d’Edat treballa per a que joves tutelats o extutelats per l’administració puguin arribar a ser completament autònoms. A través del recolzament i la orientació volem aconseguir que esdevinguin persones totalment integrades. La nostra meta és que assoleixin una vida digna, plena i amb garanties d’igualtat d’oportunitats.

Fins ara, més de 200 joves s’han beneficiat del programa, que ofereix diferents recursos per tal d’assolir l’objectiu. Els joves poden beneficiar-se de diferents serveis i ajuts:

  • Ajuts assistencials: habitatges i pisos compartits.
  • Recursos educatius: cursos i recolzament econòmic per la finalització de la formació.
  • Integració laboral: oportunitats professionals a la nostra Empresa d’Inserció “No a l’Atur” EINA, S.L.
  • Assessorament legal i jurídic: assistència en procediments de firma de contractes i documents legals.
  • Suport financer: possibilitat de sol·licitar microcrèdits.
  • Recursos terapèutics: suport psicològic per a víctimes de maltractes o abusos sexuals.

Servei de Suport a la Majoria d’Edat: des de 1995, Associació Asteroide B612, a partir de 2000, Fundació Concepció Juvanteny

Inserció Laboral

El nostre programa d’Inserció Laboral té com a objectiu facilitar la incorporació al món professional de tots aquells joves que han crescut en centres o famílies d’acollida. Mitjançant la nostra empresa EINA: Empresa d’Inserció – No a l’Atur, proporcionem una primera oportunitat laboral als joves i els ajudem a donar els seus primers passos com a treballadors. No només els oferim feina, sinó també assessorament i formació, ajudant-los a crear currículums, preparar entrevistes, i a adquirir hàbits personals i de responsabilitat.

Servei d’Inserció Laboral: des de 2003, Fundació Concepció Juvanteny i EINA Inserció.

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva.”
El Petit Príncep, Alain Saint-Exupéry

Dades Registrals i Contacte

Fundació Concepció Juvanteny | Carrer de Narcís de Monturiol, 169
08902 Hospitalet de Llobregat – Barcelona
Tel. 932 186 864 | Email: info@fcjuvanteny.org

AVÍS LEGAL

La informació continguda en aquest lloc web té un caràcter exclusivament general. La informació és proporcionada per la Fundació Concepció Juvanteny, mentre ens esforcem per mantenir-la actualitzada i correcta, no fem representacions ni garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre la integritat, precisió, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat amb respecte al lloc web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats continguts en el lloc web per a qualsevol propòsit.