Missió i Valors

Treballem en la Defensa dels Drets de tots Infants i Joves, especialment per aquells que estan o han estat tutelats per l’Administració i es troben o han estat en situació de risc o exclusió social

Allò en que creiem i que ens mou cada dia a seguir treballant per assolir els nostres objectius.

Responsabilitat

Posem l’interès superior dels infants en totes les nostres actuacions, cercant el seu benestar i felicitat presents i futurs.

Compromís

Garantim a tots nostres nens, nenes i joves la defensa i protecció dels seus Drets a través de tots els recursos de que disposem.

Normalització

Creem un entorn estable per tal que infants i joves puguin actuar amb igualtat davant la societat, exercint els seus drets i deures.

Professionalitat

Assegurem bones pràctiques, bases i principis de qualitat en tots els àmbits d’actuació en els quals es desenvolupem les nostres activitats.

Participació i col·laboració

Som membres actius de la xarxa social, fomentem la reflexió crítica, la presa de decisions, i treballem amb altres entitats del nostre entorn.

Solidaritat

Estimulem la capacitat d’actuar, sentir, entendre i empatitzar amb la causa d’una altra persona o situació.

Integració social

Fomentem la capacitat dels infants d’interactuar de forma constructiva i amb igualtat d’oportunitats a la societat.

Interès superior per l’infant

Vetllem i respectem  les necessitats de tots els infants, tenint en compte els seus desitjos i anhels per arribar a assolir una normalització en tots els àmbits.

APRENENTATGE

Impulsem un aprenentatge continu i interactiu, basat en els següents aspectes.

Diversitat Cultural

Comprendre i conèixer les diferents cultures i religions, especialment aquelles amb les quals convivim. Fomentar l’esperit crític i l’empatia envers maneres de fer diferents que no atemptin contra els drets fonamentals de les persones.

Educació Compensadora

Fomentar les capacitats i habilitats que posseeix el nen o nena. Reduir el màxim possible les mancances que suposin un dèficit comparatiu respecte a la societat i el grup d’iguals.

Educació per als valors

Integrar els nostres infants i joves a la cultura mitjançant l’adquisició de valors, actituds i normes socials per tal de poder conviure en societat tenint respecte, comprensió i empatia cap a la diferència.

Confessionalitat i Laïcitat

Fomentar el respecte a totes les opcions religioses, o de laïcitat, sempre que no atemptin contra la integritat física o mental de les persones.

Igualtat de gènere

Assegurar l’accés equitatiu als drets i deures de la persona, independentment del sexe al qual pertanyen. Afavorir un canvi d’actituds que faci desaparèixer els prejudicis per raó de gènere o orientació sexual.

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva.”
El Petit Príncep, Alain Saint-Exupéry

Dades Registrals i Contacte

Fundació Concepció Juvanteny | Carrer de Narcís de Monturiol, 169
08902 Hospitalet de Llobregat – Barcelona
Tel. 932 186 864 | Email: info@fcjuvanteny.org

AVÍS LEGAL

La informació continguda en aquest lloc web té un caràcter exclusivament general. La informació és proporcionada per la Fundació Concepció Juvanteny, mentre ens esforcem per mantenir-la actualitzada i correcta, no fem representacions ni garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre la integritat, precisió, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat amb respecte al lloc web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats continguts en el lloc web per a qualsevol propòsit.