Acolliments familiars

El Servei d’Acolliments Familiars té com a objectiu trobar una llar per als infants i joves que, per diferents circumstancies, no poden estar amb la seva família d’origen. Mitjançant l’acolliment, es busca oferir a la nena o nen un entorn favorable on poder créixer i desenvolupar-se de manera integral. El propòsit final és que els petits puguin tornar amb els seus pares biològics un cop la situació sigui l’apropiada, tot i que aquest escenari no sempre és possible.

A la Fundació Concepció Juvanteny comptem amb 130 famílies que han obert les seves llars als infants que més ho necessiten. No obstant, seguim buscant persones altruistes i generoses que vulguin obrir els seus cors i les seves vides a nens i nenes en risc d’exclusió.

Us expliquem com funciona el procés complet d’acolliment per tal que pugueu esdevenir la nova família dels nostres infants!

Els diversos models d’acolliment

mà infant

La gran diversitat de models familiars presents en la societat actual possibilita trobar un entorn que s’adapti a la situació i necessitats de cada infant. A la Fundació Concepció Juvanteny treballem amb cinc tipus d’acolliment:

  • Acolliments d’urgència i diagnòstic. Tenen una durada curta, d’entre 6 i 9 mesos, i solen estar destinats a infants molt petits i nadons.
  • Acolliments simples. La durada és més extensa i es pot allargar fins als 2 anys, depenent de la situació del petit i de la seva família d’origen.
  • Acolliments permanents. Es donen quan la situació familiar dels infants és incerta i no hi ha una previsió clara de millora. Els nens, nenes i joves son acollits per un període de temps llarg que pot arribar a esdevenir permanent.
  • Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAE). Es tracta d’acollidors professionals, amb formació específica i experiència en l’àmbit. Aquesta tipologia és especialment rellevant per a infants amb necessitats especials o grups de germans.
  • Acolliment en família col·laboradora. Busca ajudar els petits que viuen en un UCAE a completar el seu procés educatiu mitjançant un model de relació afectiva familiar.

El procés d’acollida

L’acolliment familiar és un procés que es desenvolupa en diferents fases. D’aquesta manera s’assegura que els candidats a família acollidora son adequats i tenen les capacitats, temps i recursos necessaris per fer-se càrrec d’un infant. Així mateix, es prepara els adults a través d’entrevistes i d’un curs, i es busca quin es el perfil del nucli familiar, per tal de poder oferir a cada nena, nen i jove el millor recurs possible. Es busca trobar un entorn que cobreixi i reforci les mancances de cada criatura, per tal d’afavorir el seu desenvolupament.

Fase de promoció de l’acolliment familiar

La tasca de promoció dels acolliments és clau per tal de disposar d’una borsa de famílies amb diferents perfils que es puguin adaptar a les necessitats de cada infant. El millor mètode de captació és el boca-orella, mitjançant els testimonis d’aquelles persones que ja participen al programa. L’organització, realització i participació en actes culturals també ajuda a difondre la necessitat de comptar amb noves famílies acollidores.

Aquesta fase es pot veure reforçada pels mitjans de comunicació, que tracten i presenten el tema dels acolliments familiars al gran públic. Des de la Fundació Concepció Juvanteny treballem per tal que tothom conegui la situació dels infants en risc d’exclusió social, parlant-ne a diaris, ràdios o televisions. Destaquem l’entrevista a la nostra Presidenta d’Honor Montserrat Juvanteny publicada a La Contra de La Vanguardia.

Fase d’estudi

acollir

A partir de la promoció dels acolliments familiars, a la Fundació Concepció Juvanteny rebem peticions per part de famílies i persones que estan interessades en rebre infants. Els nostres professionals estudien i avaluen totes les propostes de família d’acollida que ens arriben. Valoren minuciosament la seva idoneïtat, la situació personal, els seus principis i valors, i l’experiència amb què compten per tal de determinar si poden formar part del programa.

En aquest punt col·laborem amb les Administracions per tal d’assegurar que totes les persones candidates son vàlides i aptes legalment per seguir en el procés d’acollida. Requerim certs document més enllà dels formularis de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir perfils complets dels sol·licitants.

Fase de formació de famílies

Les famílies que superen la fase d’estudi han d’acudir a un curs de formació en què se’ls ensenya com tractar certes situacions i a complir amb els requeriments administratius per acollir. El nostre equip d’acolliments els ofereix una sèrie de pautes i estratègies per poder ajudar als infants a elaborar les seves experiències vitals.

Aquest curs s’imparteix dues vegades a l’any i compta amb la presència d’educadors, pedagogs i psicòlegs que preparen les famílies per afrontar escenaris que es puguin donar durant l’acollida. L’objectiu és proporcionar als infants la millor experiència possible, per tal que els ajudi a superar possibles situacions traumàtiques que hagin patit.

Fase de preassignacions i acoblaments

acolliments

Un cop s’ha elaborat un perfil de les famílies i s’ha superat el procés de validació, es busca quina és la més adequada per a cada infant. En aquesta fase de preassignació, s’avaluen les necessitats de cada nen, nena o jove per tal de trobar el millor entorn. D’aquesta manera es busca beneficiar els petits per tal que aprofitin les característiques i beneficis de la família.

El següent pas és l’acoblament, que consisteix en facilitar el coneixement entre la família i l’infant per tal que s’estableixi una relació. En aquest punt, els nens i nenes coneixen els acollidors, comencen a passar-hi hores i dies per tal que s’estableixin els primers vinces afectius. Si els resultats són positius, es procedeix a l’acolliment definitiu. L’infant passa a viure de forma permanent a la nova llar i els acollidors n’estan al càrrec. Les condicions i la durada dependran del tipus d’acolliment que la nena o nen necessiti, així com de la situació de la seva família d’origen.

Fase de seguiment i finalització de l’acolliment

Els professionals de la Fundació Concepció Juvanteny visiten de manera regular els infants acollits i les famílies acollidores. Es realitza un seguiment per tal de donar suport i ajudar a afrontar certes situacions. De la mateixa manera, es comprova que els nens i nenes es troben en un entorn adequat i en condicions correctes per al seu desenvolupament. Aquesta és una etapa fonamental que busca garantir la bona marxa de l’acolliment, així com el seu èxit.

No només es comprova que s’assoleixin els plans de treball plantejats a diferents nivells, sinó que també es prepara la família i les criatures per quan l’acolliment finalitzi. L’objectiu final sempre és aconseguir que l’infant torni a la seva família d’origen, sempre que les condicions siguin les adequades. Tot i que les dues parts han de conèixer la possible temporalitat de la convivència, la separació pot ser dura. Els professionals busquen suavitzar aquest moment estant en tot moment prop dels nens i nenes i de la família d’acollida.

familia acollidora

Com participar al Programa d’Acolliments Familiars

Per iniciar el procés de convertir-vos en família acollidora, només cal que ompliu els formularis de la Generalitat de Catalunya. A la Fundació Concepció Juvanteny treballem amb nenes, nenes i famílies de les comarques del Barcelonès. Sempre busquem noves persones generoses que obrin la seva llar als infants més necessitats i els ofereixin un present millor per tal que tinguin un futur de garanties.

Tu pots ser la seva nova família! Contacta amb nosaltres!

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *