El futur dels infants està condicionat per les decisions i accions que realitzem en l’actualitat. Per aquest motiu, des de la Fundació Concepció Juvanteny treballem per construir un món millor, ajudant als infants en risc d’exclusió per tal que tinguin un futur ple d’oportunitats i garanties. Volem compartir i proposar una sèrie d’hàbits que ens ajudaran a construir entre tots una societat més justa i igualitària:  

  1. Promulgar la igualtat de gènere. Hem de treballar per millorar les condicions, drets i participació de les dones en la societat, ja que encara trobem desigualtats en oportunitats educatives i laborals. A la Fundació Concepció Juvanteny ens esforcem per empoderar i educar a les noies i nenes, ajudant-les a enderrocar tots els impediments que trobin a la vidaEns esforcem en aconseguir una societat més igualitària on el gènere no impedeixi a ningú aconseguir els seus objectius.  
  2. Cuidar el medi ambient. El nostre planeta ens proporciona matèries primeres amb les que podem fabricar, construir i desenvolupar productes, però si abusem dels recursos naturals posem en perill els ecosistemes per a les generacions que venen. Per aquest motiu, és important promoure el desenvolupament sostenible equitatiu, per tal de garantir un futur més segur i pròsper als infants. La societat ha de ser conscient de la necessitat de protegir el medi ambient reutilitzant, reciclant i reduint l’ús de recursos.  
  3. Educar a tots els nens i nenes. Comptar amb un sistema educatiu de qualitat al que puguin accedir tots els infants és clau per assegurar el progrés de qualsevol societat. L’educació enriqueix la cultura, l’esperit, els valors i tot allò que ens caracteritza com a humans. Des de la Fundació Concepció Juvanteny treballem perquè infants i joves puguin desenvolupar-se social i professionalment  a través de l’educació, creant així una societat més justa, productiva i equitativa. 
  4. Eliminar qualsevol tipus de discriminació. Les desigualtats es fan més evidents als sectors on la situació econòmica condiciona les oportunitats que es podran tenir. Per aquest motiu és important reduir la pobresa, promulgar el creixement econòmic i treballar per la cohesió social, per tal que infants i joves puguin construir-se un futur fora de la desigualtat. Evitar i eliminar la discriminació per qualsevol motiu, ja sigui raça, creencia, procedència o condició social és la base sobre la que construir un futur amb igualtat d’oportunitats 

Entre tots i totes hem de lluitar per crear un futur millor per infants i joves, sent conscients que les nostres accions, decisions i actituds tindrà un efecte en el seu futur. Des de la Fundació Concepció Juvanteny ens esforcem a construir una societat més justa, segura i amb igualtat d’oportunitats per les futures generacions. 

El 12 de juny celebrem el Dia Mundial Contra el Treball Infantil, impulsat per la Organització Internacional del Treball (OIT) des del 2002 i que busca visibilitzar la situació d’explotació laboral que viuen nens i nenes a tot el món.

Des de la Fundació Concepció Juvanteny reivindiquem el dret a gaudir d’una infància plena, on el joc, l’afecte, l’educació i la construcció de vincles siguin les úniques preocupacions dels petits. Cal que tots lluitem junts per eradicar el treball infantil a tot el món i sota qualsevol circumstància.

La OIT indica que a dia d’avui, 152 milions d’infants, 64 milions de nenes i 88 milions de nens, es troben en situació d’explotació. El compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8.7, que advoca per l’eliminació del treball forçós i l’esclavitud moderna, és essencial per assegurar la infància de totes les criatures del planeta.

2025 és la data en què tant l’OIT com organitzacions com UNICEF i les Nacions Unides s’han marcat per acabar amb el treball infantil. No obstant, la crisis causada pel coronavirus suposa una amenaça per aquest objectiu i cal que tots treballem junts per acabar amb aquesta lacra com abans millor. Al 2021 celebrarem l’any per l’eradicació del treball infantil, i suposarà una prova per a totes les entitats que treballem pels drets de nenes, nens i joves.

A la Fundació Concepció Juvanteny estem preparats!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video